Bästa däcken placeras bak

Däcken med det största mönsterdjupet ska – undantagslöst – sitta bak. Med det största mönsterdjupet bak minskar risken att bakvagnen tappar greppet före framhjulen med svårkontrollerad sladd som följd. Om däcken slits ojämnt mellan fram- och bakaxel bör man för bättre däckekonomi byta mellan axlarna efter 1 000 – 1 200 mils körning. Ett sommardäck måste ha ett mönsterdjup på minst 1,6 mm. Redan vid 3 mm börjar däcket förlora sina egenskaper.

Spara bränsle med rätt lufttryck

Däckens kontaktyta mot vägen motsvarar ungefär fyra handflator, att hålla rätt på lufttrycket är därför av yttersta vikt både vad det gäller säkerhet, miljö och komfort. Om lufttrycket sjunker ökar rullmotståndet, slitaget på däcken och bränsleförbrukningen. Ett 20 procent för lågt lufttryck höjer bränsleförbrukningen med tre procent. Hur hårt däcken ska pumpas anges vanligen i förardörrens dörrkarm, vid tanklocket eller i instruktionsboken. Under förutsättning att man inte överskrider det max rekommenderade lufttrycket kan man höja med 0,2 bar. Bilen rullar lättare utan någon större slitageskillnad på däcket.

Så säger lagen om däckbyte

Vinterdäck måste användas från den 1 december till den 31 mars om vinterväglag råder. Enligt Transportstyrelsen anses vinterväglag råda om det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägbanan. Om du inte har särskilda skäl får du inte köra på dubbade vinterdäck mellan den 15 april och 1 oktober. Det innebär att du rent juridiskt får köra på odubbade vinterdäck året runt, men det är något vi starkt avråder ifrån.